GENEL VE ENDÜSTRİYEL YÖNETİM

Henri Fayol

Çeviren: M. Asım Çolakoğlu

%25 İNDİRİM 13 YERİNE 9,75

ÜRÜN DETAYLARI

Fransız maden mühendisi Henri Fayol, gerek endüstriyel işletmelerde, gerekse kamu yönetiminde, belli bir yöntem dahilinde `yönetim ilkelerini` geliştiren bir yönetim öncüsüdür. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bizzat mühendis ve idareci olarak çalıştığı büyük madencilik işletmelerindeki deneyimlerini sistematik bir şekilde kaleme alan Fayol`un bu eseri, kendinden sonraki çalışmalara öncülük etmesi ve iddialarının hâlen güncelliğini muhafaza etmesi sebebiyle, bir yönetim klasiği kabul edilmektedir. Yöneticiliğin insanlara öğretilebilir, her alanda geçerli evrensel bir `bilim` olduğunu, okullarda bu işin eğitiminin verilmesi gerektiğini de ilk defa vurgulayan Fayol, eserleriyle, işletme bilimi ve kamu yönetimiyle ilgilenenler kadar, günlük hayatta idarecilik pratiğiyle uğraşanların da ilgisini çekecektir.
 •   9,75
 • ISBN 13:978-975-250-034-1
 • 19 cm X 13 cm
 • 175 Sayfa
 • Karton Kapak
KİTABIN ADI: GENEL VE ENDÜSTRİYEL YÖNETİM
KİTABIN YAZARI: Henri Fayol
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Planlama-Örgütleme-Kumanda-Koordinasyon-Kontrol
ORİJİNAL ADI: Administration industrielle et générale
 • ÇEVİREN: M. Asım Çolakoğlu
 • YAYINA HAZIRLAYAN: Bahadır Akın
 • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
 • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
 • BASKI TARİHİ: 4. Baskı, Kasım 2013
 • YAYIN NO: Adres Yayınları: 9