ÖZGÜR TOPLUMDA BİREY VE CEMAAT

Salih Zeki Haklı

%25 İNDİRİM 24 YERİNE 18

ÜRÜN DETAYLARI

İnsan kendi aklı ve tercihleri doğrultusunda mı yoksa mensubu olduğu cemaatlerin ilke ve değerlerine müracaat ederek mi hayat tarzını belirlemelidir?
Toplumun en küçük yapı taşı, cemaat mi yoksa birey midir?
Bireysel hakları esas alan bir toplumsal düzen mi daha sağlıklı bir yapıya sahiptir yoksa ortak bir iyi anlayışı etrafında örgütlenmiş bir toplum mu?
Bireyin hayat tarzını ve ilişkilerini kendi dilediği şekilde belirlemesi bireyin yalnızlaşmasına mı yol açar yoksa tam tersine çokkültürlü ve huzurlu bir sosyal hayatı mı temin eder?
Bu eserde liberalizm ve komüniteryanizm (cemaatçilik) düşüncelerinin birbirine zıt görüşleri üzerinden bu soruların cevabı aranmaktadır. Bu arayış esnasında Batı düşüncesinin son otuz yıllık dönemindeki en ilginç ve önemli ahlâkî tartışmalardan birisini teşkil eden birey ve cemaat arasındaki uyum ve gerilime de temas edilmektedir.
  •   18
  • ISBN 13:978-605-982-3-142
  • 19 cm X 13 cm
  • 264 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: ÖZGÜR TOPLUMDA BİREY VE CEMAAT
KİTABIN YAZARI: Salih Zeki Haklı
  • EDİTÖR: Hasan Yücel Başdemir
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Emre Turku
  • BASKI TARİHİ: 1. Baskı, Şubat 2017